ŠAUR, Josef. Hanobitelům Ruska. Několik postřehů k otázce, jak básníci obhajují ruskou politiku (To defamers of Russia. Several Remarks on the Question of How Poets Defending Russian Politics). In Hanuš, Jiří a kol. Rusko a Západ : eseje o (ne) porozumění. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. p. 69-84. Quaestiones quodlibetales ; no. 26. ISBN 978-80-7325-370-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hanobitelům Ruska. Několik postřehů k otázce, jak básníci obhajují ruskou politiku
Name (in English) To defamers of Russia. Several Remarks on the Question of How Poets Defending Russian Politics
Authors ŠAUR, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Rusko a Západ : eseje o (ne) porozumění, p. 69-84, 16 pp. Quaestiones quodlibetales ; no. 26, 2015.
Publisher Centrum pro studium demokracie a kultury
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00084569
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7325-370-7
Keywords (in Czech) Rusko; Západ; Puškin; Slepakov
Keywords in English Russia; West; Pushkin; Slepakov
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 10/3/2016 18:07.
Abstract
Autor uvádí podobnosti mezi nacionálními a proti-západními prohlášeními básníků v 19. a 20. století. Srovnává báseň Alexandra Puškina Hanobitelům Ruska s vystoupeními současného básníka a písničkáře Semjona Slepakova a dává obě díla do mezinárodního politického kontextu (Polsko, Ukrajina).
Abstract (in English)
Autor drew a parallel between the pro-national and anti-western declaration of poets in the 19th and 20th centuries. He compared Alexander Pushkin's work To Defamers of Russia with the speeches of the contemporary poet and songwriter Semyon Slepakov, putting both works into the international political context (Poland, Ukraine).
PrintDisplayed: 3/10/2022 00:15