Informační systém MU
HURDÍK, Jan. Směna, nebo dar jako základ soukromoprávních vztahů? Všehrd. Praha: Spolek českých právníků, 2015, roč. 45, č. 11, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1801-3678.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Směna, nebo dar jako základ soukromoprávních vztahů?
Název česky Směna, nebo dar jako základ soukromoprávních vztahů?
Název anglicky Is there the exchange or the donation the base of private law relations?
Autoři HURDÍK, Jan.
Vydání Všehrd, Praha, Spolek českých právníků, 2015, 1801-3678.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky dar; směna; synallagma; asanallagma; české soukromé právo
Klíčová slova anglicky donation; exchange; synallagma; asynalagma; czech private law
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 29. 3. 2016 10:17.
Anotace
Autor si klade otázku: Na jakém principu je či mělo by být budováno občanské právo? Na principu synallagmatu (směny), či na principu asynallagmatu (daru)? Autor k této otázce zaujímá šířeji koncipovaná východiska, vycházející metodicky z interdisciplinárního pohledu na determinanty práva a z procesně genetického pohledu a pokouší se o nalezení odpovědi v těchto širších souvislostech.
Anotace anglicky
The autor formulates the question: What the principles are decisive as the ground of private law? The anwer searches in broader frame than makes the standard of usual juridical research.
Zobrazeno: 24. 3. 2023 16:30