Informační systém MU
HURDÍK, Jan. Směna, nebo dar jako základ soukromoprávních vztahů? (Is there the exchange or the donation the base of private law relations?). Všehrd. Praha: Spolek českých právníků, 2015, vol. 45, No 11, p. nestránkováno, 10 pp. ISSN 1801-3678.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Směna, nebo dar jako základ soukromoprávních vztahů?
Name in Czech Směna, nebo dar jako základ soukromoprávních vztahů?
Name (in English) Is there the exchange or the donation the base of private law relations?
Authors HURDÍK, Jan.
Edition Všehrd, Praha, Spolek českých právníků, 2015, 1801-3678.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) dar; směna; synallagma; asanallagma; české soukromé právo
Keywords in English donation; exchange; synallagma; asynalagma; czech private law
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 29. 3. 2016 10:17.
Abstract
Autor si klade otázku: Na jakém principu je či mělo by být budováno občanské právo? Na principu synallagmatu (směny), či na principu asynallagmatu (daru)? Autor k této otázce zaujímá šířeji koncipovaná východiska, vycházející metodicky z interdisciplinárního pohledu na determinanty práva a z procesně genetického pohledu a pokouší se o nalezení odpovědi v těchto širších souvislostech.
Abstract (in English)
The autor formulates the question: What the principles are decisive as the ground of private law? The anwer searches in broader frame than makes the standard of usual juridical research.
Displayed: 6. 2. 2023 09:51