ŠPÁNKOVÁ, Silvie. O tema do trauma em Comissao das Lágrimas de António Lobo Antunes e Estacao das Chuvas de José Eduardo Agualusa. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 35, č. 2, s. 225-236. ISSN 1803-7399.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název O tema do trauma em Comissao das Lágrimas de António Lobo Antunes e Estacao das Chuvas de José Eduardo Agualusa
Název česky Trauma v románu Comissao das Lágrimas Antónia Loba Antunese a Estacao das Chuvas Josého Eduarda Agualusy
Název anglicky Trauma in Comissao das Lagrimas by António Lobo Antunes and in Estacao das Chuvas by José Eduardo Agualusa
Autoři ŠPÁNKOVÁ, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Études Romanes de Brno, Brno, Masarykova univerzita, 2014, 1803-7399.
Další údaje
Originální jazyk portugalština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00084574
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky portugalský román; angolský román; trauma a násilí; postkolonialismus; dějiny a fikce
Klíčová slova anglicky Portuguese novel; Angolan novel; violence and trauma; post-colonialism; history and fiction
Štítky history and fiction, kontrola_RIV, rivok, violence and trauma
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 21. 3. 2016 09:07.
Anotace
O objetivo do presente ensaio consiste na abordagem comparativa de dois romances que, pela sua temática e questoes levantadas, podem ser considerados pós-coloniais: um romance recente de António Lobo Antunes (Comissao das Lágrimas, 2011) e um romance de José Eduardo Agualusa (Estacao das Chuvas, 1995). Os dois romances de dois romancistas aclamados concentram-se na época turbulenta do pós-independencia de Angola, focando especialmente as questoes do poder e da identidade. Partindo da problemática da relacao entre a história e a ficcao (H. White, L. Doležel etc.), propomo-nos a verificar, nestas duas obras, como a representacao literária, para além de aprofundamento e/ou subversao do discurso historiográfico, pode transmitir, numa visao distópica, um profundo abalo emocional, um estado de choque e trauma inexprimíveis em qualquer discurso suposto objetivo e fatual.
Anotace česky
Cílem příspěvku je srovnání dvou románů, které by vzhledem ke své tematice a ideologii mohly být považovány za postkoloniální: románu Comissao das Lágrimas portugalského spisovatele Antónia Loba Antunese a románu Estacao das Chuvas angolského autora Josého Eduarda Agualusy. Oba romány jsou zasazeny do období po vyhlášení nezávislosti v Angole, přičemž zdůrazňují otázku moci, násilí a identity. Na základě problematiky vztahu dějin a fikce (H. White, l. Doležel aj.) se analyzují způsoby literárního zpracování stresu a traumat, jež nemohou být se stejnou intenzitou a emotivním nábojem vyjádřeny v domněle objektivním, faktografickém diskursu.
Anotace anglicky
The aim of this essay is to compare two novels which could be, due to their thematic and ideology, considered postcolonial: a novel by António Lobo Antunes (Comissao das Lágrimas, 2011) and a novel by José Eduardo Agualusa (Estacao das Chuvas, 1995). The two novels focus on the Angolan post-independence period, pointing out the problems of power, violence and identity. Based on a relation between history and fiction (H. White, L. Doležel etc.), our text pretends to show how the literary representation reflects, in a distopic view, emotional stress and trauma which could not be expressed in a supposedly objective and factual discourse.
Návaznosti
MUNI/A/1106/2014, interní kód MUNázev: Doktorské studium v oborech románské jazyky a románské literatury (Akronym: Romanistika DS)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2021 04:19