HORKÁ, Hana and Veronika RODOVÁ. The way of life of prehistoric people of environmental understanding of pupils of fourth grade primary school (the theoretical and empirical reflection of the educational programme). Przegląd Pedagogiczny. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, 2015, vol. 2015, No 1, p. 30-40. ISSN 1897-6557.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The way of life of prehistoric people of environmental understanding of pupils of fourth grade primary school (the theoretical and empirical reflection of the educational programme)
Name in Czech Způsob života pravěkých lidí jako zdroj environmentálního poznání žáků čtvrté třídy základní školy
Authors HORKÁ, Hana (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Veronika RODOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Przegląd Pedagogiczny, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, 2015, 1897-6557.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00084584
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) lovci a sběrači; primární pedagogika; výukový program; vztah přírody a kultury; zakotvená teorie
Keywords in English educational programme; gatherers and hunters; grounded theory; primary pedagogy; relationship between nature and culture
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 31. 3. 2016 12:37.
Abstract
The article deals with the linking of an educational content in history with an environmental topic. A qualitative analysis of an author’s educational programme Prehistoric – The Life of Gatherers and Hunters based on constructivist principles and psychosomatic participation of pupils, point to possibilities of connection of educational potential of selected educational topic. A recording of a final verbal reflexion completed with photographs of life pictures show to cognitive sophistication of education in a wider environmental context.
Abstract (in Czech)
Příspěvek přináší příklad provázanosti vlastivědného učiva s environmentální problematikou. Kvalitativní analýza autorského výukového programu Pravěk – život sběračů a lovců, postaveného na konstruktivistických principech a psychosomatickém zapojení žáků, ukazuje možnosti propojení vzdělávacího a výchovného potenciálu zvoleného výukového tématu. Záznam závěrečné slovní reflexe doplněný fotografiemi živých obrazů ukazuje kognitivní náročnost výuky v širších environmentálních souvislostech.
Links
MUNI/A/1317/2014, interní kód MUName: Determinanty účinnosti učitelských praxí
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:33