VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLVIII. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 203-209, 7 s. ISBN 978-80-210-7846-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mluva Čechů v cizině
Název anglicky Language of Czechs abroad
Autoři VOJTOVÁ, Jarmila.
Vydání Vyd. 1. Brno, Přednášky a besedy z XLVIII. běhu LŠSS, od s. 203-209, 7 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-7846-8
Klíčová slova česky kontaktová lingvistika; dialektologie; jazyková menšina
Klíčová slova anglicky contact linguistics; dialectology; language minority
Změnil Změnila: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D., učo 263. Změněno: 11. 11. 2015 14:41.
Anotace
Příspěvek podává základní přehled o jednotlivých českých menšinách ve světě a o výsledcích dosavadních bádání v této oblasti. Studium jazyka těchto minorit tvoří nedílnou součást poznání vývoje češtiny. Hlavní pozornost je věnována popisu a rozboru mluvy jedné z těchto menšin, a to mluvy vídeňských Čechů. Výzkum mluvy vídeňských Čechů v letech 1993 až 1997 přinesl informace o soudobém stavu mluvy Vídeňanů mluvících česky a zároveň postihl vývojové tendence v jejich jazyce. Pozornost byla také věnována jazyku českého vídeňského tisku. Výsledky bádání byly publikovány v knize U nás ve Vídni (1999).
Anotace anglicky
The contribution provides a basic overview of Czech minorities abroad and a summarization of research results relating to this topic. Studies in language of those minority is a traditional part of knowledge of the language development. Attention is paid mainly to the description and analysis of language of one of those minorities, namely to the language of Czechs living in Vienna. The research of language of Viennese Czechs carried out from 1993 to 1997 brought information about contemporary situation of their language as well as information about tendencies of development on their language. Attention was also paid to the language of the Czech press in Vienna. Results of this research were published in the book U nás ve Vídni (In our Vienna: a rough translation; 1999).
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2020 21:47