CÁSKOVÁ, Kateřina, Vlastimil ŠVEC a Barbora ŠIMŮNKOVÁ. Sdílení tacitních znalostí studentů učitelství a jejich vzdělavateli. In XXIII. ročník ČAPV: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sdílení tacitních znalostí studentů učitelství a jejich vzdělavateli
Název česky Sdílení tacitních znalostí studentů učitelství a jejich vzdělavateli
Název anglicky Sharing tacit knowledge among student teachers and their training teacher
Autoři CÁSKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Vlastimil ŠVEC (203 Česká republika, domácí) a Barbora ŠIMŮNKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání XXIII. ročník ČAPV: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00081191
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-261-0521-3
Klíčová slova česky tacitní znalost; sdílení tacitní znalosti; učňovství; čistý jazyk
Klíčová slova anglicky tacit knowledge; sharing tacit knowledge; apprenticeship; clean language
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Cásková, učo 15717. Změněno: 23. 3. 2016 14:06.
Anotace
V příspěvku je ukázán možný přístup k výzkumu sdílení tacitních znalostí studentů učitelství a jejich vzdělavateli. Tacitní znalosti jsou vysoce individuální, obtížně vyjádřitelné, vznikající ze subjektivní zkušenosti jedince a projevující se v jeho jednání zejména při řešení neočekávaných situací a vyložitelné při reflexi. Na tacitní znalost je tedy nahlíženo skrze subjektivního pojetí výuky studenta učitelství a subjektivního pojetí výuky jeho vzdělavatele. Kde je následně zjišťováno jaká tacitní znalost je mezi nimi sdílena.
Anotace anglicky
The paper shows a possible approach to research sharing tacit knowledge of student teachers and educators. Tacit knowledge is highly individual, hardly expressible, arising from the subjective experience of the individual, and as reflected in his dealings especially when dealing with unexpected situations and interpret the reflection. On tacit knowledge is thus viewed through a subjective approach to teaching student teacher and subjective approach to teaching their educators. Where is subsequently investigated how tacit knowledge is shared between them.
Návaznosti
GA13-20049S, projekt VaVNázev: Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe
Investor: Grantová agentura ČR, Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe
VytisknoutZobrazeno: 6. 10. 2022 18:46