CÁSKOVÁ, Kateřina, Vlastimil ŠVEC and Barbora ŠIMŮNKOVÁ. Sdílení tacitních znalostí studentů učitelství a jejich vzdělavateli (Sharing tacit knowledge among student teachers and their training teacher). In XXIII. ročník ČAPV: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sdílení tacitních znalostí studentů učitelství a jejich vzdělavateli
Name in Czech Sdílení tacitních znalostí studentů učitelství a jejich vzdělavateli
Name (in English) Sharing tacit knowledge among student teachers and their training teacher
Authors CÁSKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Vlastimil ŠVEC (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Barbora ŠIMŮNKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition XXIII. ročník ČAPV: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00081191
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-261-0521-3
Keywords (in Czech) tacitní znalost; sdílení tacitní znalosti; učňovství; čistý jazyk
Keywords in English tacit knowledge; sharing tacit knowledge; apprenticeship; clean language
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Cásková, učo 15717. Changed: 23/3/2016 14:06.
Abstract
V příspěvku je ukázán možný přístup k výzkumu sdílení tacitních znalostí studentů učitelství a jejich vzdělavateli. Tacitní znalosti jsou vysoce individuální, obtížně vyjádřitelné, vznikající ze subjektivní zkušenosti jedince a projevující se v jeho jednání zejména při řešení neočekávaných situací a vyložitelné při reflexi. Na tacitní znalost je tedy nahlíženo skrze subjektivního pojetí výuky studenta učitelství a subjektivního pojetí výuky jeho vzdělavatele. Kde je následně zjišťováno jaká tacitní znalost je mezi nimi sdílena.
Abstract (in English)
The paper shows a possible approach to research sharing tacit knowledge of student teachers and educators. Tacit knowledge is highly individual, hardly expressible, arising from the subjective experience of the individual, and as reflected in his dealings especially when dealing with unexpected situations and interpret the reflection. On tacit knowledge is thus viewed through a subjective approach to teaching student teacher and subjective approach to teaching their educators. Where is subsequently investigated how tacit knowledge is shared between them.
Links
GA13-20049S, research and development projectName: Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 6/10/2022 18:30