KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář k § 1-18,30-33,46-47 (Law on the Protection of Industrial Designs. Commentary to § 1-18,30-33,46-47). In Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. p. 1-93, 143-161, 235-241, 117 pp. n/a. ISBN 978-80-7478-929-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář k § 1-18,30-33,46-47
Name in Czech Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář k § 1-18,30-33,46-47
Name (in English) Law on the Protection of Industrial Designs. Commentary to § 1-18,30-33,46-47
Authors KOUKAL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář, p. 1-93, 143-161, 235-241, 117 pp. n/a, 2015.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00084679
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7478-929-8
Keywords (in Czech) průmyslové vzory; novost; individuální povaha; výmaz; průmyslový vzor jako předmět vlastnictví
Keywords in English industrial designs; novelty; individual chracter; cancellation; industrial design as an object of property
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 4/3/2016 12:08.
Abstract
Komentář seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky ochrany průmyslových vzorů, obsahuje úvodní výklad o právní ochraně designu v České republice a Evropské unii, v rámci podrobného výkladu k textu jednotlivých ustanovení zákona č. 207/2000 Sb. postihuje nejen všechny aspekty ochrany průmyslových vzorů, ale usiluje i o rozbor problematických či sporných míst, řeší otázku vztahu zákona o ochraně průmyslových vzorů k občanskému zákoníku a správnímu řádu, je doplněn bohatou judikaturou obsahující rozhodnutí českých i evropských soudů, dále rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Úřadu průmyslového vlastnictví, odkazuje na zahraniční monografickou a komentářovou literaturu.
Abstract (in English)
Commentary introduces the complex legislation on the protection of industrial designs. Furhter contains the introductory part on the legal protection of design in the Czech Republic and the European Union, detailed interpretation of provisions of the Act no. 207/2000 Coll., addresses the question of the relationship of the Act on Protection of Industrial Designs to the Civil Code and the Administrative Procedure Code. The commentary is also supplemented by extensive case-law containing the decisions of Czech and European courts, as well as the Office for Harmonization in the Internal Market and Industrial Property Office.
PrintDisplayed: 2/2/2023 19:23