KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář k § 1-18,30-33,46-47. In Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 1-93, 143-161, 235-241, 117 s. n/a. ISBN 978-80-7478-929-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář k § 1-18,30-33,46-47
Název česky Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář k § 1-18,30-33,46-47
Název anglicky Law on the Protection of Industrial Designs. Commentary to § 1-18,30-33,46-47
Autoři KOUKAL, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář, od s. 1-93, 143-161, 235-241, 117 s. n/a, 2015.
Nakladatel Wolters Kluwer
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00084679
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7478-929-8
Klíčová slova česky průmyslové vzory; novost; individuální povaha; výmaz; průmyslový vzor jako předmět vlastnictví
Klíčová slova anglicky industrial designs; novelty; individual chracter; cancellation; industrial design as an object of property
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 4. 3. 2016 12:08.
Anotace
Komentář seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky ochrany průmyslových vzorů, obsahuje úvodní výklad o právní ochraně designu v České republice a Evropské unii, v rámci podrobného výkladu k textu jednotlivých ustanovení zákona č. 207/2000 Sb. postihuje nejen všechny aspekty ochrany průmyslových vzorů, ale usiluje i o rozbor problematických či sporných míst, řeší otázku vztahu zákona o ochraně průmyslových vzorů k občanskému zákoníku a správnímu řádu, je doplněn bohatou judikaturou obsahující rozhodnutí českých i evropských soudů, dále rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Úřadu průmyslového vlastnictví, odkazuje na zahraniční monografickou a komentářovou literaturu.
Anotace anglicky
Commentary introduces the complex legislation on the protection of industrial designs. Furhter contains the introductory part on the legal protection of design in the Czech Republic and the European Union, detailed interpretation of provisions of the Act no. 207/2000 Coll., addresses the question of the relationship of the Act on Protection of Industrial Designs to the Civil Code and the Administrative Procedure Code. The commentary is also supplemented by extensive case-law containing the decisions of Czech and European courts, as well as the Office for Harmonization in the Internal Market and Industrial Property Office.
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 19:48