Informační systém MU
BUKAČ, Vít, Vlasta ŠŤAVOVÁ, Lukáš NĚMEC, Zdeněk ŘÍHA a Václav MATYÁŠ. Service in denial – clouds going with the winds. In Qiu, M., Xu, S., Yung, M., Zhang, H. Network and System Security, 9th International Conference, NSS 2015, New York, NY, USA, November 3-5, 2015, Proceedings. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. s. 130-143. ISBN 978-3-319-25644-3. doi:10.1007/978-3-319-25645-0_9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Service in denial – clouds going with the winds
Autoři BUKAČ, Vít (203 Česká republika, garant, domácí), Vlasta ŠŤAVOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lukáš NĚMEC (203 Česká republika, domácí), Zdeněk ŘÍHA (203 Česká republika, domácí) a Václav MATYÁŠ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Switzerland, Network and System Security, 9th International Conference, NSS 2015, New York, NY, USA, November 3-5, 2015, Proceedings, od s. 130-143, 14 s. 2015.
Nakladatel Springer International Publishing
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.402 v roce 2005
Kód RIV RIV/00216224:14330/15:00084690
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-319-25644-3
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25645-0_9
Klíčová slova česky DDoS
Klíčová slova anglicky DDoS
Štítky firank_B
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., učo 344. Změněno: 4. 1. 2017 10:54.
Anotace
We analyze the threat of DDoS-for-hire services to low and medium power cloud-based servers or home users. We aim to investi- gate popularity and availability of such services, their payment models, subscription pricing, complexity of the generated attack traffic and per- formance.
Návaznosti
GBP202/12/G061, projekt VaVNázev: Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (CE-ITI) (Akronym: CE-ITI)
Investor: Grantová agentura ČR, Projekty na podporu excelence v základním výzkumu
MUNI/M/1052/2013, interní kód MUNázev: Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
Zobrazeno: 24. 1. 2022 11:18