ŠČUREK, Martin a Zdeněk STÁREK. Krátkodobá mobilita jícnu během katétrové ablace fibrilace síní z 3D rotační angiografie levé síně, důsledky pro bezpečnost a ablace fibrilace síní. In 59. Studentská vědecká konference LF MU v Brně pro rok 2015. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Krátkodobá mobilita jícnu během katétrové ablace fibrilace síní z 3D rotační angiografie levé síně, důsledky pro bezpečnost a ablace fibrilace síní
Autoři ŠČUREK, Martin a Zdeněk STÁREK.
Vydání 59. Studentská vědecká konference LF MU v Brně pro rok 2015, 2015.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-7852-9
Změnil Změnil: MUDr. Martin Ščurek, učo 359079. Změněno: 14. 11. 2015 10:13.
VytisknoutZobrazeno: 9. 5. 2021 09:51