GAZDA, Jiří. Vnitřní a vnější faktory synchronní dynamiky slovanských jazyků (na příkladu ruštiny a češtiny). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky: (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Galium, 2015. s. 235-242. ISBN 978-80-905336-5-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vnitřní a vnější faktory synchronní dynamiky slovanských jazyků (na příkladu ruštiny a češtiny)
Název anglicky External and Internal Factors of Synchronous Dynamics of Slavic Languages
Autoři GAZDA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Aktuální problémy současné slavistiky: (jazyk - literatura - kultura - politika), od s. 235-242, 8 s. 2015.
Nakladatel Galium
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00084700
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-905336-5-3
Klíčová slova česky metodologické problémy; srovnávací lingvistika; kognitivní lingvistika; lingvokulturologie; synchronní dynamika; vnitřní a vnější faktory jazykové evoluce; slovanské jazyky; ruština; čeština; lexikální a sémantické neologizmy
Klíčová slova anglicky methodological problems; comparative linguistics; cognitive linguistics; cultural linguistics; synchronous dynamics; internal and external factors of language evolution; Slavic languages; Russian; Czech; lexical and semantic neologisms
Štítky RIV - zkontrolováno
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 13. 3. 2016 10:47.
Anotace
Článek se věnuje metodologickým problémům zkoumání dynamických procesů probíhajících v současných slovanských jazycích. Hlavní pozornost je věnována otázkám pojetí vnitřních a vnějších faktorů jazykové evoluce a synchronní dynamiky. Autor upozorňuje na rozpory v současné zaužívané terminologii a vyslovuje se pro přehodnocení chápání vnitřních faktorů jazykové evoluce. Poukazuje přitom na skutečnost, že tzv. jazykově systémové příčiny jazykového vývoje jsou ve své podstatě faktory psychologickými. Na příkladu ruštiny a češtiny je demonstrován mechanizmus spolupůsobení vnitřních a vnějších faktorů na procesu geneze některých typů lexikálních inovací.
Anotace anglicky
The article deals with methodological problems of the study of dynamic processes in modern Slavic languages. The attention is paid to the issues of the concept of internal and external factors of language evolution and synchronous dynamics. The author mentions the contradictions in modern terminology and calls for re-evaluation of understanding of internal factors of the language evolution. In doing so he points to the fact that the so-called linguistically systemic causes of development of language are essentially psychological factors. On an example of Russian and Czech languages he shows the mechanism of joint influence of internal and external factors on the genesis of certain types of lexical innovations.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 10:39