FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ and Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 338 pp. Právo. ISBN 978-80-7418-246-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestní právo procesní
Name in Czech Trestní právo procesní
Authors FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ and Eva ŽATECKÁ.
Edition 1. vyd. Ostrava, 338 pp. Právo, 2015.
Publisher Key Publishing
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7418-246-4
Changed by Changed by: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., učo 48283. Changed: 29/12/2015 09:46.
Abstract
Učebnice vymezuje základní principy trestního práva procesního takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci zpracovávané problematiky, jakož i praktickými dovednostmi při interpretaci a aplikaci právních předpisů v daném právním odvětví. Učebnice je prioritně určena pro studenty bakalářskýchči magisterských forem studia na právnických fakultách. Z hlediska jejího obsahu a způsobu zpracování je samozřejmě použitelná i pro studenty vysokých škol tzv. neprávnického směru, studenty středních škol a fakticky pro jakoukoli neprávnickou veřejnost, která by se chtěla se zpracovávanou problematikou v základních rysech blíže seznámit.
PrintDisplayed: 22/4/2021 12:09