EN

Mapa férových škol. Příklad praktické aktivizující metody výuky pedagogické a školní psychologie ...

LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Mapa férových škol. Příklad praktické aktivizující metody výuky pedagogické a školní psychologie studentů oboru psychologie. In konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mapa férových škol. Příklad praktické aktivizující metody výuky pedagogické a školní psychologie studentů oboru psychologie
Název anglicky Map of the fair schools. An example of activising methods of teaching educational and school psychology of the psychology students
Autoři LUKAS, Josef (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan MAREŠ (203 Česká republika, domácí).
Vydání konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00084787
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky výuka psychologie; výuka pedagogické psychologie; aktivizující výukové metody
Klíčová slova anglicky teaching psychology; educational psychology teaching; activising teaching methods
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 4. 4. 2016 11:24.
Anotace
Příspěvek představuje víceleté praktické zkušenosti s projektovou výukou zaměřenou na zprostředkování zkušeností s různými příklady inkluzivní praxe reálných českých škol při pregraduální přípravě oborových studentů psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výuka je realizována ve spolupráci se zapojenými školami, Ligou lidských práv a Katedrou psychologie FSS MU. Výuka probíhá formou skupinového projektu realizovaného na konkrétní škole. Výstupy jsou prezentovány jednak v podobě podkladů pro projekt online Mapy férových škol a sdílení zkušeností s konkrétní školou prostřednictvím prezentace a skupinové diskuse v rámci závěrečného semináře kurzu PSY261 Aplikovaná psychologie výchovy a vzdělávání na FSS MU.
Anotace anglicky
Paper represents two years of practical experience in project-based learning focused on mediation experiences with various examples of inclusive practice at Czech schools in the undergraduate training of professional psychology students at the Faculty of Social Studies. Courses are carried out in cooperation with the participating schools, the League of Human Rights and the Department of Psychology Faculty of Social Studies. The course consists of a group project carried out at a particular school. Outputs are presented both in the form of documents for the project online maps fair schools and share experiences with specific schools through presentations and group discussions during the final seminar course PSY261 Applied psychology of education at FSS MU.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1317908 /1 Mareš, J. 20. 11. 2015

Vlastnosti

Název
1317908
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1317908/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1317908/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1317908/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1317908/?info
Vloženo
Pá 20. 11. 2015 22:25, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Atributy
 
Novinky_2015_Mares_Lukas.pptx Licence Creative Commons  Verze souboru Mareš, J. 20. 11. 2015

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 22. 3. 2019 22:28

Další aplikace