DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO. Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen an der unteren Thaya nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn? (The development of settlement structures on the lower Thaya after the demise of Great Moravia. Collapse or new beginning?). In System of Land Use and Settlement Structures as a Framework for the Rise and Fall of Early Medieval Societies in Eastern Central Europe, Panská Lhota 11. – 14. 10. 2010. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen an der unteren Thaya nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn?
Name in Czech Vývoj struktury osídlení na dolní Dyji po zániku Velké Moravy. Kolaps nebo nový začátek?
Authors DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO.
Edition System of Land Use and Settlement Structures as a Framework for the Rise and Fall of Early Medieval Societies in Eastern Central Europe, Panská Lhota 11. – 14. 10. 2010, 2011.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Changed: 23/11/2015 07:49.
Links
GC404/09/J014, research and development projectName: Systém využití krajiny a sídlištní struktura jako rámec rozvoje a úpadku raně středověkých komplexních společností středovýchodní Evropy
Investor: Czech Science Foundation, International projects
PrintDisplayed: 26/1/2021 17:24