NELA, Wurmová a Roman HYTYCH. Jak mladí dospělí zvládají úzkostné obtíže bez pomoci odborníka. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2015, roč. 9, č. 3, s. 186-197. ISSN 1802-3983.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak mladí dospělí zvládají úzkostné obtíže bez pomoci odborníka
Název česky Jak mladí dospělí zvládají úzkostné obtíže bez pomoci odborníka
Název anglicky Young adults coping with anxiety symptoms without professional help
Autoři NELA, Wurmová (203 Česká republika) a Roman HYTYCH (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Psychoterapie, Masarykova univerzita, 2015, 1802-3983.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00081218
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky úzkostné poruchy; vynořující se dospělost; odmítnutí pomoci; potlačení emocí; zakotvená teorie
Klíčová slova anglicky anxiety disorders; emerging adulthood; help-negation; suppression of emotions; grounded theory
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Změněno: 23. 11. 2015 10:32.
Anotace
Článek se zabývá procesem prožívání a hledání řešení úzkostných obtíží u mladých dospělých, kteří nechtějí vyhledat odbornou pomoc. Byly provedeny polostrukturované rozhovory s osmi respondenty a analyzovány metodou zakotvené teorie. Ve vytvořeném modelu má centrální postavení snaha o potlačení symptomů, jejich utajení před okolím a vyhnutí se konfrontaci s úzkostí. Na pozadí celého procesu leží pocit bezmoci, která funguje jako spouštěč úzkostných obtíží, je součástí jejich prožívání a důsledkem nezdařených pokusů o jejich řešení. Popisujeme způsoby, jakými se respondenti snaží tuto bezmoc redukovat. Předložené výsledky lze dále využít při snaze o odstraňování bariér k vyhledání odborné péče, v psychoterapii i v dalším výzkumu.
Anotace anglicky
Presented study is focused on the process of experiencing and coping with anxiety symptoms in emerging adults not willing to seek professional help. Eight semi-structured interviews were conducted and analyzed using grounded theory. A model was created in which central position is occupied by respondents‘ efforts to suppress the symptoms, to hide them from others and to avoid confrontation with anxiety. The feeling of hopelessness underlies the process. It is present as an initiator of anxiety symptoms, as a part of the symptoms and as a result of unsuccessful attempts to eliminate them. Respondents‘ coping mechanisms of reducing hopelessness are described. The results are useful when eliminating the barriers preventing young adults from getting professional help, in psychotherapy and in future research.
Návaznosti
GAP407/11/0141, projekt VaVNázev: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 16. 9. 2021 17:55