Informační systém MU
MOSTER, René and zdeňka MOSTEROVÁ. Sportovní traumatologie. Edited by René Moster - Zdeňka Mosterová. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 106 pp. ISBN 978-80-210-4312-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sportovní traumatologie
Authors MOSTER, René and zdeňka MOSTEROVÁ.
Edited by René Moster - Zdeňka Mosterová.
Edition 2., přepracované vyd. Brno, 106 pp. 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-4312-1
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 23/11/2015 16:41.
Abstract
Cílem oboru sportovní traumatologie a rehabilitace je seznámit studenty tělesné výchovy s problematikou náhlých poruch zdraví, především somatických traumat a jejich následků, se kterými se ve svém budoucím povolání a při sportovní aktivitě mohou setkat.
Displayed: 21/6/2021 15:57