EN

Učíme psychologii 2015

LUKAS, Josef, Jan MAREŠ a Jan KRÁSA. Učíme psychologii 2015. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Učíme psychologii 2015
Název anglicky Teaching psychology 2015
Autoři LUKAS, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Jan MAREŠ (203 Česká republika, domácí) a Jan KRÁSA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00084884
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Výuka psychologie; psychologická gramotnost; užitečnost psychologie mimo obor; specifi ka výuky nepsychologů
Klíčová slova anglicky Teaching of Psychology; Psychological literacy; usefulness beyond the scope of psychology; specifics of teaching non-psychology students
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 4. 4. 2016 11:25.
Anotace
Konference se zaměřila na sdílení zkušeností s výukou psychologie v pregraduální přípravě učitelů, reflektovaly změny ve výuce učitelů při zavádění strukturované pregraduální přípravy i zkušenosti s její akreditací. V průběhu jednání konference šlo i sdílení zkušenosti pedagogů vyučujících i jak v rámci všeobecné profesní přípravy jiné „neoborové“ studenty, ale i studenty oborové psychologie. V tomto roce jednání konference představila navíc oproti minulým letům nově založenou Pracovní skupinu pro výuku psychologie při ČMPS.
Anotace anglicky
The conference focused on sharing experience in teaching psychology in undergraduate teacher training. During the conference I was also sharing the experience of educators and teachers as part of the general training other "part of study" students, but also students branch of psychology. This year the conference presented the newly established Working Group for teaching psychology at CMPS.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2019 08:20

Další aplikace