VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků? In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 254-260. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků?
Název anglicky Is it Possible to Use Mobile Technology as an Instrument for Teaching Science of the Current Generation of Students?
Autoři VÁLEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr SLÁDEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. od s. 254-260, 7 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00084930
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-7996-0
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015
Klíčová slova česky mobilní technologie; vzdělávání; přírodní vědy
Klíčová slova anglicky mobile technology; education; science
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 16. 3. 2016 15:33.
Anotace
Vzájemná interakce mobilních technologií a žáků, kteří s nimi dennodenně přichází do styku, navozuje otázku, zda není potřeba hledat pro žáky z generace Z nové výukové metody. Vzdělávání žáků by pak nemuselo nutně probíhat pouze ve škole nebo v čase vyhrazeném domácí přípravě, ale kdykoliv, kdy má žák časový prostoj, kdy na cokoliv čeká. Z výsledků orientačního výzkumného šetření nabídneme některé aplikace pro mobilní technologie, které mohou v tomto ohledu pomoci učitelům při jejich zakomponování do vyučovacího procesu v přírodních vědách. Existuje též verze na CD nosiči, ISBN 978-80-210-7954-0.
Anotace anglicky
Interaction of mobile technologies and pupils who work with them every day raises the question if there is a need to seek new teaching methods for pupils from generation Z. Pupils' education would not necessarily occur only at school but whenever the pupils have time. The results of the survey offer some applications for mobile technology that can help teachers in the educational process in the natural science. There is also a CD version of this book of proceedings, ISBN 978-80-210-7954-0.
VytisknoutZobrazeno: 25. 9. 2022 01:45