VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků? (Is it Possible to Use Mobile Technology as an Instrument for Teaching Science of the Current Generation of Students?). In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 254-260. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků?
Name (in English) Is it Possible to Use Mobile Technology as an Instrument for Teaching Science of the Current Generation of Students?
Authors VÁLEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr SLÁDEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. p. 254-260, 7 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00084930
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-7996-0
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015
Keywords (in Czech) mobilní technologie; vzdělávání; přírodní vědy
Keywords in English mobile technology; education; science
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 16/3/2016 15:33.
Abstract
Vzájemná interakce mobilních technologií a žáků, kteří s nimi dennodenně přichází do styku, navozuje otázku, zda není potřeba hledat pro žáky z generace Z nové výukové metody. Vzdělávání žáků by pak nemuselo nutně probíhat pouze ve škole nebo v čase vyhrazeném domácí přípravě, ale kdykoliv, kdy má žák časový prostoj, kdy na cokoliv čeká. Z výsledků orientačního výzkumného šetření nabídneme některé aplikace pro mobilní technologie, které mohou v tomto ohledu pomoci učitelům při jejich zakomponování do vyučovacího procesu v přírodních vědách. Existuje též verze na CD nosiči, ISBN 978-80-210-7954-0.
Abstract (in English)
Interaction of mobile technologies and pupils who work with them every day raises the question if there is a need to seek new teaching methods for pupils from generation Z. Pupils' education would not necessarily occur only at school but whenever the pupils have time. The results of the survey offer some applications for mobile technology that can help teachers in the educational process in the natural science. There is also a CD version of this book of proceedings, ISBN 978-80-210-7954-0.
PrintDisplayed: 6/10/2022 16:04