BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ a Marek VLHA. Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938. 1. vyd. Praha: Argo, 2015. 500 s. Historické myšlení, 69. ISBN 978-80-257-1373-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938
Název česky Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938
Název anglicky Czech Anti-Clericalism. The Sources, the Topics and the Image of the Czech Anti-Clericalism in 1848-1938
Autoři BALÍK, Stanislav (203 Česká republika, garant, domácí), Lukáš FASORA (203 Česká republika, domácí), Jiří HANUŠ (203 Česká republika, domácí) a Marek VLHA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 500 s. Historické myšlení, 69, 2015.
Nakladatel Argo
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00081248
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-257-1373-0
Klíčová slova česky antiklerikalismus; česká společnost; náboženství; město; venkov; politické strany; politické programy; krajané
Klíčová slova anglicky anti-clericalism; Czech society; religion; town; village; political parties; political programs; expatries
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 27. 11. 2015 20:15.
Anotace
Autoři pojímají antiklerikalismus jako součást modernizačních evropských procesů, provázejících budování evropských národních států a jejich politických institucí. Antiklerikalismus je v jejich očích součástí "ambivalence moderny", která se vyznačuje střetem identit a proměnou životních orientací a mentalit. Autoři vymezují termín antiklerikalismus v kontextu duchovních a náboženských dějin 19. a 20. století, s důrazem na jeho dobové proměny v multinárodní a multikonfesní habsburské monarchii od roku 1867, resp. v období první republiky. Antiklerikalismus získával podobu kulturního boje, jenž se uplatňoval především v otázce školské a manželské politiky, resp. v otázce rituálů – smrti a pohřbívání. Vedle perspektivy celozemské, české a moravské, nazírané prostřednictvím zákonů a zákonných opatření, resp. prostřednictvím střetů mezi politickými programy jednotlivých stran, autoři zvolili i perspektivu mikrohistorickou (Brno, Kladno, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Polná, Bludov, Žarošice, Lidečko, Mikulovice u Pardubic), jež ozřejmuje, jak se antiklerikální nálady a postoje uplatňovaly během každodenního náboženského, politického a společenského života.
Anotace anglicky
The authors understand anti-clericalism as part of the European processes of modernization, which wer accompanied by the building of the European nation states and their political institutions. Anticlericalism is the part of the "ambivalence of modernity", which is characterized by a clash of identities and the transformation of mentalities and life orientations. There are four main topics solved in the book - the idea of anti-clericalism, the mobilizational topics, the micro-historical view, the anti-clericalism in expatriate communities.
Návaznosti
GAP410/12/1435, projekt VaVNázev: Český antiklerikalismus 1848-1948
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 5. 2019 13:17