BOČKOVÁ, Helena. Makedonské regionální skupiny. Problémy klasifikace, etnonym a kolektivních identit (Macedonian regional groups. Problems of clasification, ethnonyms and collective identities). In Ivan Dorovský. Studia Macedonica II. Brno: Masarykova univerzita, 2015, p. 91-103. ISBN 978-80-210-7959-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Makedonské regionální skupiny. Problémy klasifikace, etnonym a kolektivních identit
Name in Czech Makedonské regionální skupiny. Problémy klasifikace, etnonym a kolektivních identit
Name (in English) Macedonian regional groups. Problems of clasification, ethnonyms and collective identities
Authors BOČKOVÁ, Helena.
Edition Brno, Studia Macedonica II, p. 91-103, 13 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
ISBN 978-80-210-7959-5
ISSN 1211-3034
Keywords (in Czech) regionální skupiny, Makedonie, Torbeši, Gorani, Brsjaci, Mijaci, Šopi, Mrvaci
Keywords in English regional groups, Macedonia, Torbeshes, Gorani, Brsjaks, Mijaks, Shopi, Mrvaks
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D., učo 216028. Changed: 26/5/2022 10:45.
PrintDisplayed: 19/7/2024 13:25