KOLUMBER, David. Autonomie Slovenska (1938) (Autonomy of Slovakia (1938)). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. 1st ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. p. 316-320. I. svazek A – Č. ISBN 978-80-7380-562-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Autonomie Slovenska (1938)
Name in Czech Autonomie Slovenska (1938)
Name (in English) Autonomy of Slovakia (1938)
Authors KOLUMBER, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Plzeň, Encyklopedie českých právních dějin, p. 316-320, 5 pp. I. svazek A – Č. 2015.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00084978
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7380-562-3
Keywords (in Czech) Druhá republika; Československo; Slovensko; autonomie; fašizace
Keywords in English Second Republic; Czechoslovakia; Slovakia; autonomy; fashization
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 5. 4. 2016 15:23.
Abstract
Heslo se zabývá historicko-právními aspekty autonomie Slovenska v roce 1938. Jedná se o vědeckou monografii s rozpracovanými hesly, které splňují předpoklady pro vědeckou odbornou kapitolu.
Abstract (in English)
Keysword deals with the historical and legal aspects of the autonomy of Slovakia in 1938. It is a scientific monograph with unfinished password that meets the prerequisites for the scientific expertise chapter.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf   File version Georgala, P. 24. 3. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1318941/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1318941/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1318941/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1318941/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 24. 3. 2016 09:22, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1318941/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1318941/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,5 MB
Hash md5
a60729ff80dbb70aef17c3fe9972147c
Uploaded/Created
Thu 24. 3. 2016 09:22

Encyklopedie_pravni_dejiny.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1318941/Encyklopedie_pravni_dejiny.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1318941/Encyklopedie_pravni_dejiny.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
36,1 KB
Hash md5
a8d19e7d99f0bc88c108b3fabd01178c
Uploaded/Created
Thu 24. 3. 2016 09:23
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21. 5. 2022 22:16