KOLUMBER, David. Česko-Slovenská republika (1938–1939) (Czecho-Slovak Republic (1938-1939)). In Tauchen, Jaromír; Schelle, Karel. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. p. 796-810. I. svazek A – Č. ISBN 978-80-7380-562-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česko-Slovenská republika (1938–1939)
Name in Czech Česko-Slovenská republika (1938–1939)
Name (in English) Czecho-Slovak Republic (1938-1939)
Authors KOLUMBER, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Plzeň, Encyklopedie českých právních dějin, p. 796-810, 15 pp. I. svazek A – Č, 2015.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00084979
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7380-562-3
Keywords (in Czech) Druhá republika; Československo; Podkarpatská Rus; Slovensko; autonomie; fašizace
Keywords in English Second Republic; Czechoslovakia; Ruthenia; Slovakia; autonomy; fashization
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 5. 4. 2016 15:28.
Abstract
Heslo se zabývá érou tzv. II. Československé republiky. Naznačen je historický vývoj, změna názvu státu a soudobý stav ústavní listiny z února 1920. Zmíněny jsou i politická situace a zahraniční vztahy republiky. Rozebrán je zejména právní vývoj II. republiky, dále pak ústavní instituce a soudy. V rámci právního vývoje je naznačena negace základních postulátů první Československé republiky, postupný dezintegrační proces a přítomnost fašizačních tendencí ve vývoji státu a práva. Jedná se o vědeckou monografii s rozpracovanými hesly, které splňují předpoklady pro vědeckou odbornou kapitolu.
Abstract (in English)
The keyword deals with the Second Czechoslovak Republic. The historical development is mentioned as well as a change of the name of the state and the contemporary status of the Constitutional Charter from February 1920. The political situation and foreign relations are also mentioned. There is an overview of the legal development of the Second Republic, analyzes of the constitutional institutions of the Second Republic and courts. The negation of the basic postulates of the First Czechoslovak Republic (1918–1938), gradual disintegration process and obvious fascist tendencies are also mentioned. It is a scientific monograph with unfinished password that meets the prerequisites for the scientific expertise chapter.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:20