BLAŽEK, Václav and Zuzana MALÁŠKOVÁ. Nové pohledy na klasifikaci starých germánských jazyků (New Views on the Classification of the Old Germanic Languages). In Holub, Zbyněk; Chýlová, Helena; Chýla, Jan. Dialektologie a geolingvistika v současné Střední Evropě II. Opava: Slezská univerzita, 2015. p. 7-31. ISBN 978-80-7510-165-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nové pohledy na klasifikaci starých germánských jazyků
Name (in English) New Views on the Classification of the Old Germanic Languages
Authors BLAŽEK, Václav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Zuzana MALÁŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Opava, Dialektologie a geolingvistika v současné Střední Evropě II, p. 7-31, 25 pp. 2015.
Publisher Slezská univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00081259
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7510-165-5
Keywords in English Indo-European language family; Germanic branch; genetic classification; qualitative vs. quantitative approach to classification; historical phonetics; recalibrated glottochronology
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 2/3/2016 15:02.
Abstract
Díky kombinaci kvalitativního přístupu založeného na fonologických a morfologických izoglosách a kvantitativní metody zvané ‘rekalibrovaná glottochronologie’ je možno předložit nový model dezintegrace starých germánských jazyků v časové ose. Vychází z něj, že jako první se rozcházejí v 5. st. př. Kr. východní větev, reprezentovaná gótštinou, a severozápadní (nad)větev, kterou reprezentují všechny ostatní staré literární jazyky. V polovině 2. st. po Kr. se pak odděluje severní a západní větev. Na konci 4. st. po Kr. se vydělením předka starohornoněmčiny rozpadá západní větev. Ze zbývajícího dialektového kontinua soustředěného kolem Severního moře se kolem roku 430 vyděluje předek fríštiny a kolem roku 460 je proces dezintegrace završen oddělením předků staré angličtiny a staré saštiny.
Abstract (in English)
Combining the qualitative approach based on phonetic and morphological isoglosses and the quantitative method called "recalibrated glottochronology", we conclude that the Germanic protolanguage, i.e. the common protolanguage of all historically attested Germanic languages, disintegrated in the first half of the 5th cent. BCE, when a separation of the East and Northwest branches began. In the middle of the 2nd cent. CE the disintegration of the Northwest branch into West (Continental) and North (Peninsular ot Iuto-Scandinavian) subbranches followed. In the last third of the 4th cent., the ancestor of the Old High German crystallized from the West subbranch. The disintegration of the remaining North Sea dialect zone is defined by dates 430, when the ancestor of Old Frisian separated from a common ancestor of Old English and Old Saxon, and approximately 460, when ancestors of Old English and Old Saxon separated from each other.
Links
GAP406/12/0655, research and development projectName: Jazykové interference Indoevropanů v Centrální Asii a Číně
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MUNI/A/1107/2014, internal MU codeName: Podpora výzkumu studentů na MU - obecná jazykovědy a baltistika 2015
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 25/1/2022 15:22