BLAŽEK, Václav a Zuzana MALÁŠKOVÁ. Nové pohledy na klasifikaci starých germánských jazyků. In Holub, Zbyněk; Chýlová, Helena; Chýla, Jan. Dialektologie a geolingvistika v současné Střední Evropě II. Opava: Slezská univerzita, 2015. s. 7-31. ISBN 978-80-7510-165-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nové pohledy na klasifikaci starých germánských jazyků
Název anglicky New Views on the Classification of the Old Germanic Languages
Autoři BLAŽEK, Václav (203 Česká republika, garant, domácí) a Zuzana MALÁŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Opava, Dialektologie a geolingvistika v současné Střední Evropě II, od s. 7-31, 25 s. 2015.
Nakladatel Slezská univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00081259
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7510-165-5
Klíčová slova anglicky Indo-European language family; Germanic branch; genetic classification; qualitative vs. quantitative approach to classification; historical phonetics; recalibrated glottochronology
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 2. 3. 2016 15:02.
Anotace
Díky kombinaci kvalitativního přístupu založeného na fonologických a morfologických izoglosách a kvantitativní metody zvané ‘rekalibrovaná glottochronologie’ je možno předložit nový model dezintegrace starých germánských jazyků v časové ose. Vychází z něj, že jako první se rozcházejí v 5. st. př. Kr. východní větev, reprezentovaná gótštinou, a severozápadní (nad)větev, kterou reprezentují všechny ostatní staré literární jazyky. V polovině 2. st. po Kr. se pak odděluje severní a západní větev. Na konci 4. st. po Kr. se vydělením předka starohornoněmčiny rozpadá západní větev. Ze zbývajícího dialektového kontinua soustředěného kolem Severního moře se kolem roku 430 vyděluje předek fríštiny a kolem roku 460 je proces dezintegrace završen oddělením předků staré angličtiny a staré saštiny.
Anotace anglicky
Combining the qualitative approach based on phonetic and morphological isoglosses and the quantitative method called "recalibrated glottochronology", we conclude that the Germanic protolanguage, i.e. the common protolanguage of all historically attested Germanic languages, disintegrated in the first half of the 5th cent. BCE, when a separation of the East and Northwest branches began. In the middle of the 2nd cent. CE the disintegration of the Northwest branch into West (Continental) and North (Peninsular ot Iuto-Scandinavian) subbranches followed. In the last third of the 4th cent., the ancestor of the Old High German crystallized from the West subbranch. The disintegration of the remaining North Sea dialect zone is defined by dates 430, when the ancestor of Old Frisian separated from a common ancestor of Old English and Old Saxon, and approximately 460, when ancestors of Old English and Old Saxon separated from each other.
Návaznosti
GAP406/12/0655, projekt VaVNázev: Jazykové interference Indoevropanů v Centrální Asii a Číně
Investor: Grantová agentura ČR, Jazykové interference Indoevropanů v Centrální Asii a Číně
MUNI/A/1107/2014, interní kód MUNázev: Podpora výzkumu studentů na MU - obecná jazykovědy a baltistika 2015
Investor: Masarykova univerzita, Podpora výzkumu studentů na MU - obecná jazykovědy a baltistika 2015, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2023 04:26