KAZDA, Stanislav and Vladimír MUŽÍK. Managment primárního a sekundárního transferu pacienta s poraněním páteře (Primary and secundary transfer of the patiens with spine injury). In VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Managment primárního a sekundárního transferu pacienta s poraněním páteře
Name in Czech Managment primárního a sekundárního transferu pacienta s poraněním páteře
Name (in English) Primary and secundary transfer of the patiens with spine injury
Authors KAZDA, Stanislav and Vladimír MUŽÍK.
Edition VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 30211 Orthopaedics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) managment poranění páteře
Keywords in English managment, injury spine
Changed by Changed by: MUDr. Stanislav Kazda, učo 20598. Changed: 9. 12. 2015 08:51.
Abstract
Cílem této přednášky bylo seznámit Okresní nemocnice s managmentem primárního a sekundárního transferu pacienta s poraněním páteře do FN Brno a managmentem péče o tohoto pacienta
PrintDisplayed: 15. 8. 2022 20:55