BERÁNKOVÁ, Dagmar, P. KRULOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Iva STEHNOVÁ, M. BAR, P. RESSNER, P. NILIUS, M. TOMAGOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Addenbrookský kognitivní test – orientační normy pro českou populaci. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 3, s. 300-305. ISSN 1210-7859.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Addenbrookský kognitivní test – orientační normy pro českou populaci
Název anglicky Addenbrooke’s Cognitive Examination – Approximate Normal Values for the Czech Population
Autoři BERÁNKOVÁ, Dagmar (203 Česká republika, domácí), P. KRULOVÁ (203 Česká republika), Martina MRAČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ilona ELIÁŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Milena KOŠŤÁLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Eva JANOUŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Iva STEHNOVÁ (203 Česká republika, domácí), M. BAR (203 Česká republika), P. RESSNER (203 Česká republika), P. NILIUS (203 Česká republika), M. TOMAGOVÁ (203 Česká republika) a Irena REKTOROVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.209
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00087465
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000355777300007
Klíčová slova česky Addenbrookský kognitivní test; orientační normy; kognitivní defi cit
Klíčová slova anglicky Addenbrooke's cognitive examination; normal values; cognitive deficit
Štítky EL OK, kontrola MP, MP, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 15. 12. 2015 14:54.
Anotace
Cíl: Cílem této studie je poskytnout orientační normy k Addenbrookskému kognitivnímu testu (ACE- R) a jeho jednotlivým kognitivním doménám pro českou populaci. Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno 143 osob (89 žen a 54 mužů) ve věku 55– 89 let. Subjekty byly zástupci zdravé populace, bez onemocnění mozku, smyslové poruchy a závažného psychiatrického onemocnění, s MMSE nad 27 bodů. Osoby byly podrobeny detailnímu anamnestickému rozhovoru pro zjištění případných onemocnění mozku v minulosti a pro zjištění míry soběstačnosti v běžných denních činnostech. Osoby s poškozením mozku v anamnéze či porušenou soběstačností v běžných denních činnostech nebyly do studie zařazeny, stejně jako osoby s MMSE nižším než 27 bodů. Srovnání hodnot ACE- R a jeho složek u mužů a žen bylo provedeno pomocí Mannova- Whitneyova testu a srovnání hodnot u čtyř skupin daných věkem a vzděláním pomocí Kruskalova- Wallisova testu. Výsledné p- hodnoty byly korigovány na mnohonásobné testování užitím Bonferroniho korekce. Hraniční skóry byly vytvořeny na úrovni 2. a 7. percentilu. Výsledky: Byla prokázána negativní korelace s věkem (p < 0,001; r = – 0,43) a pozitivní korelace s proměnnou vzdělání na celkový výsledek v testu (p < 0,001; r = 0,41) i v dosažených výsledcích ně kte rých jednotlivých kognitivních domén. Vliv pohlaví nebyl statistický prokázán. Hraniční skór pro všechny subjekty ve věku 55– 89 na úrovni 2. percentilu je 74 bodů pro celkový skór v Addenbrookském kognitivním testu a 79 bodů na úrovni 7. percentilu. Závěr: Studie poskytuje orientační normy pro českou populaci pro Addenbrookský kognitivní test a nabízí bázi pro vytvoření kvalitních norem za předpokladu navýšení počtu subjektů.
Anotace anglicky
Aim: The aim of this study was to provide benchmark normal values for Addenbrooke’s cognitive examination (ACE-R) and its domains for the Czech population. Methods: The study included 143 healthy subjects (89 women and 54 men) aged 55–89 years, without brain injury, neurodegenerative disease, severe hearing or visual impairment and without a psychiatric disease, with MMSE above 27 points. Participants were interviewed in detail to ascertain any previous brain injury history and to determine the level of self-suffi ciency in daily living activities. Individuals with a history of brain injury or impaired self-suffi ciency were excluded from the study. ACE-R values and values for its domains in men and women were compared with Mann-Whitney test and values for the four age and education groups were compared using the Kruskal-Wallis test. P-values were corrected for multiple testing using Bonferroni correction. Results: Cut-off scores were set at 2nd and 7th percentile. Negative correlation with age (p < 0.001, r = –0.43) and positive correlation with education (p < 0.001, r = 0.41) were statistically signifi cant for the overall test performance and also for the performance in individual cognitive domains except for the Attention and orientation domain. The eff ect of sex was not statistically signifi cant. The cut-off score for the total score in Addenbrooke’s cognitive examination for all subjects aged 55–89 years is 74 points at the 2nd percentile and 79 points at the 7th percentile. Conclusion: The study suggests cut-off scores for the Czech population of ACE-R and provides the basis for the development of Czech norms for this test.
Návaznosti
NT13499, projekt VaVNázev: Řeč, její poruchy a kognitivní funkce u Parkinsonovy nemoci
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 16:46