DOSEDĚL, Tomáš. Máme v Česku příliš mnoho vysokoškoláků? (Are there too many university educated in the Czech Republic?). In Pat Lyons, Rita Kindlerová. 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. p. 100-105. ISBN 978-80-7330-280-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Máme v Česku příliš mnoho vysokoškoláků?
Name (in English) Are there too many university educated in the Czech Republic?
Authors DOSEDĚL, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, 47 odstínů české společnosti, p. 100-105, 6 pp. 2015.
Publisher Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00081291
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7330-280-1
Keywords (in Czech) návratnost vzdělání; vzdělanostní expanze; inflace vzdělání; technologická změna
Keywords in English return to education; educational expansion; inflation of education; technological change
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D., učo 365877. Changed: 8. 12. 2015 13:35.
Abstract
Kapitola shrnuje popularizačním způsobem informace o vzdělanostní expanzi a měnící se návratnosti vysokoškolského vzdělání.
Abstract (in English)
The chapter summarize information about educational expansion and changing returns to education.
Links
GB14-36154G, research and development projectName: Dynamika změny v české společnosti
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:45