NIGRIN, Tomáš, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ and Tomáš HORÁČEK. Metodika výběrových řízení na veřejnou železniční dopravu v České republice (Guidelines for procurement of rail services in the Czech Republic). 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika výběrových řízení na veřejnou železniční dopravu v České republice
Name (in English) Guidelines for procurement of rail services in the Czech Republic
Authors NIGRIN, Tomáš (203 Czech Republic), Martin KVIZDA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zdeněk TOMEŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Daniel SEIDENGLANZ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš HORÁČEK (203 Czech Republic).
Edition 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Cert., accred., approved methodology, spec. maps, medical, hist. methods
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/15:00080407
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) železniční doprava; veřejné soutěže; nabídkové řízení
Keywords in English rail industry; public procurements
Technical parameters licenční smlouva
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171. Changed: 21/3/2016 16:30.
Abstract
Metodika představuje komplexní pohled na nabídková řízení a jejím cílem je identifikovat hlavní problematické oblasti a navrhnout jejich praktické řešení. Úvodní část (1) je věnována hlavním doporučením pro zadavatele nabídkových řízení v ČR formou executive summary. Legislativní rámec nabídkových řízení včetně jeho budoucí změny představuje rozšířený úvod (2). V následující kapitole P1 se metodika zaměřuje na geografický rozsah soutěžených celků a v P2 na délku kontraktů. Závěrem je uvedeno několik konkrétních příkladů, kterým je při vypisování podmínek nabídkových řízení třeba věnovat pozornost a jejichž zohledněním vede výběr dodavatelů k optimalizaci přínosu nabídkových řízení pro objednatele (P3).
Abstract (in English)
The guidelines aim to identify the current problems of procurements and propose practical solutions of them. The first part (1) The first part is a summary of recommendations for authorities, i.e. executive summary. The legislative framework of procurement including its future changes is set in the second part (2). The section P1 focuses on the geographical scope of particular franchises; the section P2 focuses on the length of contracts. Several specific examples, which optimize benefits of tendering for the clients, are elaborated in the section P3.
Links
TD020010, research and development projectName: Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU.
Investor: Technology Agency of the Czech Republic, OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
PrintDisplayed: 31/10/2020 11:56