MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Využití kapilární elektroforézy pro stanovení metabolické aktivity embrya. In 25. Sympozium asistované reprodukce a 14. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie (SAR2015). 2015. ISBN 978-80-905578-3-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití kapilární elektroforézy pro stanovení metabolické aktivity embrya
Název anglicky Utilization of capillary electrophoresis for determination of metabolic activity of an embryo
Autoři MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ.
Vydání 25. Sympozium asistované reprodukce a 14. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie (SAR2015), 2015.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-905578-3-3
Klíčová slova česky kapilární elektroforéza, metabolismus, embryo
Klíčová slova anglicky capillary electrophoresis, metabolism, embryo
Změnil Změnil: Mgr. Aleš Mádr, Ph.D., učo 175764. Změněno: 8. 12. 2015 19:27.
Anotace
Správné stanovení kompetence embrya oplodněného in vitro k jeho dalšímu vývoji v děloze patří k zásadním úkonům embryologa zajišťující vysokou úspěšnost cyklu in vitro oplodnění. Morfologické změny jsou projevem fyziologických změn, avšak ne všechny fyziologické změny se projevují pozměněnou morfologií embrya. Proto byly vyvinuty metody založené na kapilární elektroforéze pro stanovení jak významných karboxylové kyseliny tak aminokyselin za účel rozlišení fyziologie embrya na úrovni metabolických změn.
Anotace anglicky
Proper assessment of an in vitro fertilized embryo competence to its further development in a uterus is an fundamental task of an embryologist ensuring high success rate of an in vitro fertilization cycle. Morphological changes of an embryo are manifestation of physiological changes, but not all physiological changes manifest with altered embryo’s morphology. Therefore, two methods based on capillary electrophoresis were optimized for determination of important carboxylic acid and amino acids with a purpose to differentiate the embryo’s physiology on the level of their metabolism.
Návaznosti
GAP206/11/0009, projekt VaVNázev: Kapilární electroforéza jako nástroj pro metabolomické studie (Akronym: CE metabolomics)
Investor: Grantová agentura ČR, Capillary electrophoresis as a member of the metabolomic analytical toolbox
MUNI/FR/1625/2014, interní kód MUNázev: Inovace praktické výuky zaměřené na spojení kapilární elektroforézy s netradičními detekčními technikami
Investor: Masarykova univerzita, Inovace praktické výuky zaměřené na spojení kapilární elektroforézy s netradičními detekčními technikami
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 17:14