NOGA, Pavel. Typografický plakát. Tradiční komunikační médium v období rozvinutých digitálních technologií. Brno: MUNI PRESS, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-8063-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Typografický plakát. Tradiční komunikační médium v období rozvinutých digitálních technologií
Název anglicky Typographic Poster. Traditional medium of communication in epoch of advanced digital technology
Autoři NOGA, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 166 s. 2015.
Nakladatel MUNI PRESS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00085233
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8063-8
Klíčová slova anglicky Typo Poster; Poster Collectors; Poster as Memento of History; Technology in Graphic Design; Global Models and Trends; End of Poster in Czech Republic; Image versus Text; Typographic Poster Project
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD., učo 233812. Změněno: 24. 3. 2016 20:40.
Anotace
Písmo je jedním ze základních nástrojů lidské komunikace a plakát po dlouhá léta patřil k nejrozšířenějším masově-komunikačním prostředkům. V období nástupu digitálních technologií se už zdálo, že plakát z tištěných médií postupně mizí. Ukazuje se však, že vedle čím dál intenzivnějšího každodenního využívání všemožných textových displejů dochází i k renesanci tradičního písmového plakátu. Publikace se na základě několikaletého výzkumu mj. snaží odpovědět na otázky: Má plakát jako informační médium ve 21. století ještě vůbec svoje opodstatnění? Digitální technologie v posledních letech posilují především obrazovou složku vizuální komunikace, je v takovém světě ještě místo pro čistě typografickou formu přenosu informace? Jak často je designéry různých generací využíváno písmo i ve své „osvobozené” formě jako výtvarný stavební materiál nahrazující fotografii či kresbu? Výzkum je doposud otevřený, tato publikace shrnuje jeho současný stav a nabízí rovněž názory na danou tématiku od 80 grafických designérů z Polska, Slovenska a Česka, včetně ukázek jejich typografických plakátů.
Anotace anglicky
A typeface is one of the basic tools of human communication and for a long time a poster belonged to the most widespread means of mass communication. At the time when digital technologies had emerged it seemed a poster would gradually disappear from printed media. However, it turns out that along with still more intensive everyday use of various text displays, there is also a renaissance of a traditional typeface poster.
VytisknoutZobrazeno: 19. 10. 2021 21:52