MACHOVÁ, Barbora. Mohylová pohřebiště z oblasti Chřibů, Kyjovské pahorkatiny a Ždánického lesa. Využití GIS a jednoduché statistiky z pohledu prostorových analýz. Studia archaeologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 95-108. ISSN 1805-918X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mohylová pohřebiště z oblasti Chřibů, Kyjovské pahorkatiny a Ždánického lesa. Využití GIS a jednoduché statistiky z pohledu prostorových analýz
Název anglicky Tumulus cemeteries from the area of Chřiby Hills, Kyjov Hills and Ždánice Forest: using GIS and simple statistics with spatial analyses
Autoři MACHOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Studia archaeologica brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 1805-918X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00085238
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Mohylová pohřebiště; GIS analýza; památková ochrana
Klíčová slova anglicky Tumulus cemeteries; GIS analysis; monument protection
Štítky Archaeology, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 6. 3. 2016 15:49.
Anotace
Zkoumání prostorových vztahů archeologických komponent ve snaze zachytit sociálně-geografické souvislosti zaniklých společenstev je neodmyslitelnou součástí archeologie. Příspěvek si klade za cíl analyzovat mohylová pohřebiště z oblasti Chřibů, Kyjovské pahorkatiny a Ždánického lesa. Východiskem práce byla detekce, geodetické zaměření, zdokumentování aktuálního stavu mohylových pohřebišť na sledovaném území a vytvoření nových digitálních plánů. Následovala prostorová analýza mohylníků v prostředí GIS a srovnání s lokalitami, které jsou dnes vedeny jako plochá pohřebiště (ovšem uvažuje se o jejich původním mohylovém charakteru), a dále s plochými pohřebišti, u nichž se původní přítomnost mohylových náspů vylučuje. Další okruh zájmu spočíval ve zhodnocení možností památkové ochrany mohylníků a „predikci“ hypotetické sídlištní plochy náležející k mohylníku.
Anotace anglicky
Tumulus cemeteries from the area of Chřiby Hills, Kyjov Hills and Ždánice Forest: using GIS and simple statistics with spatial analyses. Examining spatial relations between archaeological components in effort to capture the social-geographic context of extinct societies is an indispensable part of archaeology. The paper tries to analyse tumulus cemeteries from the area of Chřiby, Kyjov Hills and Ždánice Forest. The work proceeded from detecting, geodetic survey, documentation of the current state of tumulus cemeteries in the area under investigation, and creation of new digital plans. This all was followed by spatial analysis of barrow fields in GIS environment and comparison with localities, which are classified today as flat burial grounds (but are considered to have originally been barrow fields), and with flat burial grounds, in which the original presence of barrows has been excluded. Another sphere of interest consisted of the assessment of possibilities how to protect barrow fields as historical monuments, and how to “predict” hypothetical settlement area belonging to the tumulus cemetery.
Návaznosti
MUNI/A/1130/2014, interní kód MUNázev: Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace IV
Investor: Masarykova univerzita, Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace IV, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:51