ŠKOP, Martin. Právo a umění (Law and Art). In Miroslav Zelinský, Miloslav Klíma, Miroslav Plešák. O umění s rozumem. 1st ed. Brno: Host, 2015. p. 94-99. RUV. ISBN 978-80-7491-554-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo a umění
Name in Czech Právo a umění
Name (in English) Law and Art
Authors ŠKOP, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, O umění s rozumem, p. 94-99, 6 pp. RUV, 2015.
Publisher Host
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00085268
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7491-554-3
Keywords (in Czech) právo; literatura; metodologie; interpretace
Keywords in English Law; Literature; Methodology; Interpretation
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 16. 2. 2016 15:04.
Abstract
Kapitola popisuje vztah práva a umění. Rekapituluje možné dotyky mezi právem a umění, případně možnosti použít metodologie zkoumání uměleckých děl při zkoumání práva.
Abstract (in English)
The chapter describes the relationship between law and the arts. Summarizes the possible contacts between the law and the arts, or the possibile of application of the methodology of studying works of art when examining the law.
Links
MUNI/A/1247/2014, interní kód MUName: Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2015 (Acronym: Knihy 2015)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 11:16