KRÁSA, Jan. Princip evoluce ve výuce psychologie (The principle of evolution in the teaching of psychology). In 33. Psychologické dni 2015. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Princip evoluce ve výuce psychologie
Name (in English) The principle of evolution in the teaching of psychology
Authors KRÁSA, Jan.
Edition 33. Psychologické dni 2015, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) kognitivní psychologie; evoluce; pedagogická psychologie; mentální model; mentální operace; inference; výuka psychologie
Keywords in English cognitive psychology; evolution; educational psychology; mental model; mental operations; inference; teaching psychology
Changed by Changed by: Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516. Changed: 29/3/2016 12:14.
Abstract
Příspěvek se zabývá aplikací principu evoluce do výuky z hlediska kognitivní a pedagogické psychologie. Princip evoluce byl do vědeckého diskurzu zaveden r. 1859 Ch. Darwinem, přesto se v diskurzu psychologie objevil poměrně nedávno. Přínos zavedení principu evoluce do výuky psychologie lze spatřovat hlavně v ozvláštnění a prohloubení tradičních témat psychologie, neboť jim poskytuje další (časovou) dimenzi. Většina psychologických jevů popsaných obecnou psychologií na svůj evoluční výklad teprve čeká a stává se tak opět spíše otázkou. Nevyřešené problémy přitahují pozornost, neboť stimulují představivost i motivační systém. Příspěvek se dále věnuje popisu přínosu principu evoluce do oblasti mentálních modelů. Zdá se totiž, že princip evoluce je spíše operací, než nějakým objektem - je spíše způsobem práce s mnoha mentálními modely, než jen jedním specifickým modelem. Jako takový umožňuje princip evoluce množství inferencí, což ozřejmuje plodnosti tohoto principu v myšlení studentů.
Abstract (in English)
The paper deals with the application of the principle of evolution into the teaching in terms of cognitive and educational psychology. The principle of evolution was introduced into scientific discourse in 1859 by Ch. Darwin, yet in the discourse of psychology it has emerged relatively recently. The contribution of the principle of evolution in the teaching of psychology can be seen mainly in the deepening of the traditional themes of psychology, because it gives them other (temporal) dimension. Most psychological phenomena described by general psychology still wait for their evolutionary interpretation, but unresolved problems are attracting attention because they stimulate the imagination and motivation system. The paper also focuses on describing the contribution of the principle of evolution in the area of mental models. It seems that the principle of evolution is an operation rather than an object - it is rather a way of working with many mental models than just one specific model. As such, it allows amounts of inference, which highlights the fertility of this principle in the minds of students.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.pptx   File version Krása, J. 30/12/2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1321634/Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.pptx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1321634/Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.pptx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1321634/Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.pptx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1321634/Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.pptx?info
Uploaded/Created
Wed 30/12/2015 17:40, Mgr. Jan Krása, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516
Attributes
 

Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.pptx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1321634/Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.pptx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1321634/Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.pptx
File type
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Size
368,2 KB
Hash md5
06eddff8b5a1d1be23a743d14b5dbc34
Uploaded/Created
Wed 30/12/2015 17:40

Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1321634/Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1321634/Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
4,1 KB
Hash md5
5d7ce4db17982d7e533fe704d1688e71
Uploaded/Created
Wed 30/12/2015 17:41

Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1321634/Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1321634/Princip_evoluce_ve_vyuce_psychologie.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1023,4 KB
Hash md5
da2f6ea96f463bfd3ea73bdf1a776deb
Uploaded/Created
Wed 30/12/2015 17:42
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 5/2/2023 12:22