EN

Management veřejné správy

KERLINOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Management veřejné správy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 132 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511. ISBN 978-80-210-6918-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Management veřejné správy
Autoři KERLINOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ.
Vydání 1. dotisk 1. vyd. Brno, 132 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-6918-3
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 17. 12. 2015 10:07.
Anotace
Publikace seznamuje s vybranými okruhy problémů managementu veřejné správy. Představuje tak nejen klasický model managementu, ale také jeho alternativy, manažerské metody využívané (nebo vhodné k využití) ve veřejné správě i činnosti manažera ve veřejné správě. Větší pozornost je věnována oblastem managementu, které mají zásadní význam pro každou organizaci, včetně organizací veřejné správy. Za tyto oblasti lze považovat strategický management, finanční management a lidské zdroje. Kromě toho budou ve stručnosti představeny také možnosti marketingu ve veřejné správě.
Anotace anglicky
The publication introduces selected problems of management in public administration. It presents not only the classical model of management, but also its alternatives, managerial methods used (or likely to be used) in public administration and functions of manager in the public administration. More attention is paid to the areas of management, which are essential for any organization, including the organizations of public administration. For these areas can be considered strategic management, financial management and human resources. In addition, there are briefly presented some possibilities of marketing of public administration in this publication.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 14:42

Další aplikace