ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jan KOCANDA, René JURA, Tomáš SVOBODA and Radek PEJČOCH. Kraniocervikální pneumatizace provázená neurologickou symptomatikou - kazuistika (Craniocervical Pneumatization Associated with Neurological Symptomatology - a Case Report). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, vol. 78, No 6, p. 700-704. ISSN 1210-7859.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kraniocervikální pneumatizace provázená neurologickou symptomatikou - kazuistika
Name (in English) Craniocervical Pneumatization Associated with Neurological Symptomatology - a Case Report
Authors ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Miloš KEŘKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan KOCANDA (203 Czech Republic, belonging to the institution), René JURA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš SVOBODA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Radek PEJČOCH (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, 1210-7859.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.209
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00085308
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000367215600013
Keywords (in Czech) kraniocervikální pneumatizace; rhachis; nádechové potápění
Keywords in English craniocervical pneumatization; freediving
Tags EL OK
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 29/3/2016 12:06.
Abstract
Pneumatizace okcipitální kosti a krčních obratlů je vzácný nález a při jeho náhodném zobrazení radiologickými metodami může vyvolat rozpaky. Nejčastěji je tento stav spojován s dysfunkcí Eustachovy trubice a často se opakujícím Valsalvovým manévrem. V této práci popisujeme náhodný nález kraniocervikální pneumatizace u pacienta s úrazem na kole a následnými polykacími problémy a potížemi s mluvením. Pro vznik kraniocervikální pneumatizace u tohoto pacienta se jeví klíčové opakované rýmy a záněty paranazálních dutin a rovněž záliba v potápění. Klinické potíže, trvající krátkodobě, jsme si vysvětlili současným nálezem pneumorrhachis.
Abstract (in English)
Pneumatization of the occipital bone and cervical vertebrae is observed infrequently and its incidental discovery by radiological imaging methods may be confusing. This condition is most commonly attributed to dysfunction of the Eustachian tube and frequent repetition of the Valsalva manoeuvre. In this paper, we describe a rare case of craniocervical pneumatization accompanied by difficulties in swallowing and speaking in a patient after a bicycle accident. Recurrent colds and sinus infections as well as patient's freediving hobby appear to be critical for the development of craniocervical pneumatization. We attributed the transient clinical symptoms to concurrent pneumorrhachis.
PrintDisplayed: 13/7/2024 15:11