CÍGLER, Hynek a Martin ŠMÍRA. Chyba měření a odhad pravého skóru: Připomenutí některých postupů Klasické testové teorie. Testforum. 2015, roč. 4, č. 6, s. 67-84. ISSN 1805-9147. doi:10.5817/TF2015-6-104.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chyba měření a odhad pravého skóru: Připomenutí některých postupů Klasické testové teorie
Název anglicky Error of measurement and the estimation of true score: Selected methods of Classical test theory
Autoři CÍGLER, Hynek a Martin ŠMÍRA.
Vydání Testforum, 2015, 1805-9147.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TF2015-6-104
Klíčová slova česky Klasická testová teorie; CTT; standardní chyba měření; SEM; interpretace testových výsledků
Klíčová slova anglicky Classical Test Theory; standard error of measurement; interpretation of the test results; CTT; SEM
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803. Změněno: 19. 12. 2015 14:31.
Anotace
Práce s chybou měření patří k základním dovednostem při interpretaci výsledků psychologických výsledků. Bohužel, řada českých psychologických metod však neobsahuje veškeré informace o chybě měření, například intervaly spolehlivosti či odhad standardní chyby měření pro různá použití. I v případě, že tyto informace jsou dostupné, je často nutné zvážit i další okolnosti a způsob výpočtu přizpůsobit – ne vždy je přitom možné se spolehnout na informace poskytnuté distributorem testu. Ani v současné počítačové době navíc nejsou jednoduše dostupné příslušné aplikace a řadu základních výpočtů by si tak psycholog v ideálním případě měl umět provést sám. Článek v krátkosti shrne běžné postupy při interpretaci chyby měření s využitím intervalů spolehlivosti v rámci klasické testové teorie, a to včetně podrobných příkladů, aby text mohl sloužit jako návod pro psychology z praxe.
Anotace anglicky
One of the elementary skills involved in the interpretation of the psychological results is handling the error of measurement. Unfortunately, many Czech psychological tests do not include all the necessary information about the error of measurement (e.g. confidence intervals and standard errors of measurement for different purposes). Even if such information is available, we might need to consider other circumstances of the assessment, and adjust the method of estimation and its application properly – it is not always possible to rely on the test developer in such cases. Since there are not many applications for such computations easily available for the test users, they should be capable of doing many of the elementary computations by hand. This paper briefly summarizes common techniques for the interpretation of the error of measurement using confidence intervals in the framework of Classical Test Theory. The theory is supported by detailed examples that should be helpful for applying these procedures in practice.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
cigler-smira.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Cígler, H. 19. 12. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1321824/cigler-smira.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1321824/cigler-smira.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1321824/cigler-smira.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1321824/cigler-smira.pdf?info
Vloženo
So 19. 12. 2015 14:29, Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803
  • osoba Mgr. Martin Šmíra, učo 251591
Atributy
 

cigler-smira.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1321824/cigler-smira.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1321824/cigler-smira.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
809,2 KB
Hash md5
88d86de385efdd95990913bbaddd121b
Vloženo
So 19. 12. 2015 14:29

cigler-smira.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1321824/cigler-smira.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1321824/cigler-smira.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
47,5 KB
Hash md5
b997ff1969d6b4dd850a09c6087d08d3
Vloženo
So 19. 12. 2015 14:31
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 11. 2022 03:08