ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku (Legal Consequences of Breach of Contract in the New Civil Code). Praha: C. H. BECK, 2015. 535 pp. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-544-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku
Name (in English) Legal Consequences of Breach of Contract in the New Civil Code
Authors ŠILHÁN, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, 535 pp. Právní instituty, 2015.
Publisher C. H. BECK
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00085344
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7400-544-2
Keywords in English breach of contract;damages;late payment;penalty
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11/3/2016 16:06.
Abstract
Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a právní následky s tím spojené. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu dle nové právní úpravy. Autor v knize detailně analyzuje jak samotný pojem porušení smlouvy, tak zejména veškeré následky, které jsou s tím dle aktuální právní úpravy spojeny. To přitom nejen samostatně pro každý z těchto následků, ale i v uceleném systémovém pojetí ve vzájemných souvislostech. Na podkladě tohoto integrovaného přístupu pak nabízí nový pohled na posuzování přípustnosti nejrůznějších smluvních modifikací, zejména pokud jde o přiměřenost výše jednotlivých smluvních sankcí. Zahrnuty jsou detailní výklady ohledně náhrady škody, úroků z prodlení, smluvní pokuty, práv z vadného plnění, odstoupení od smlouvy, nemožnosti plnění i dalších relevantních zákonných i smluvních nástrojů, které s porušením smlouvy souvisí, včetně obsáhlého zapracování relevantní judikatury.
Abstract (in English)
Taking a comprehensive and systematic approach, this book speaks about the legal consequences of breach of contract in the new civil code. Such institutes as contractual penalty, contractual interest on late payment, earnest money, guarantee transfer of rights, lapse security, discount on the price, damage compensation and repair or delivery of a new thing under the right of faulty delivery are discussed. It therefore covers all legal institutes activated by breach of contract.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Silhan_kniha.pdf   File version Georgala, P. 11/3/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1321891/Silhan_kniha.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1321891/Silhan_kniha.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1321891/Silhan_kniha.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1321891/Silhan_kniha.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 11/3/2016 16:06, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Silhan_kniha.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1321891/Silhan_kniha.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1321891/Silhan_kniha.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,3 MB
Hash md5
0f08dee00cfb3cd4ee70b56f55138a10
Uploaded/Created
Fri 11/3/2016 16:06

Silhan_kniha.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1321891/Silhan_kniha.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1321891/Silhan_kniha.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
49,9 KB
Hash md5
f77aa1e6371b2026911bee4576036e61
Uploaded/Created
Fri 11/3/2016 16:06
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26/11/2022 10:53