Informační systém MU
ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku (Legal Consequences of Breach of Contract in the New Civil Code). Praha: C. H. BECK, 2015. 535 pp. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-544-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku
Name (in English) Legal Consequences of Breach of Contract in the New Civil Code
Authors ŠILHÁN, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, 535 pp. Právní instituty, 2015.
Publisher C. H. BECK
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00085344
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7400-544-2
Keywords in English breach of contract;damages;late payment;penalty
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11/3/2016 16:06.
Abstract
Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a právní následky s tím spojené. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu dle nové právní úpravy. Autor v knize detailně analyzuje jak samotný pojem porušení smlouvy, tak zejména veškeré následky, které jsou s tím dle aktuální právní úpravy spojeny. To přitom nejen samostatně pro každý z těchto následků, ale i v uceleném systémovém pojetí ve vzájemných souvislostech. Na podkladě tohoto integrovaného přístupu pak nabízí nový pohled na posuzování přípustnosti nejrůznějších smluvních modifikací, zejména pokud jde o přiměřenost výše jednotlivých smluvních sankcí. Zahrnuty jsou detailní výklady ohledně náhrady škody, úroků z prodlení, smluvní pokuty, práv z vadného plnění, odstoupení od smlouvy, nemožnosti plnění i dalších relevantních zákonných i smluvních nástrojů, které s porušením smlouvy souvisí, včetně obsáhlého zapracování relevantní judikatury.
Abstract (in English)
Taking a comprehensive and systematic approach, this book speaks about the legal consequences of breach of contract in the new civil code. Such institutes as contractual penalty, contractual interest on late payment, earnest money, guarantee transfer of rights, lapse security, discount on the price, damage compensation and repair or delivery of a new thing under the right of faulty delivery are discussed. It therefore covers all legal institutes activated by breach of contract.
Displayed: 30/11/2022 19:11