ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Luděk RYBA, Ladislav DUŠEK, Blanka ADAMOVÁ and Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze Neuropathic Pain Symp tom Inventory (NPSIcz) (Validation of the Czech Version of the Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSIcz)). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, vol. 78, No 1, p. 45-56. ISSN 1210-7859.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Validace české verze Neuropathic Pain Symp tom Inventory (NPSIcz)
Name (in English) Validation of the Czech Version of the Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSIcz)
Authors ŠROTOVÁ, Iva (203 Czech Republic, belonging to the institution), Eva VLČKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jana STRAKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Soňa KINCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Luděk RYBA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ladislav DUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Blanka ADAMOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Josef BEDNAŘÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, 1210-7859.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.209
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00087468
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000352679300007
Keywords in English neuropathic pain; nociceptive pain; pain measurement; questionnaire; polyneuropathy; multiple sclerosis; osteoarthritis
Tags EL OK, podil
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 28. 4. 2016 14:11.
Abstract
Úvod: Důležitou součástí dia­gnostického algoritmu neuropatické bolesti jsou jednoduché dotazníkové nástroje založené na přítomnosti typických popisných charakteristik (tzv. deskriptorů). V českém jazykovém prostředí však není k dispozici validovaná verze žádného z mezinárodně akceptovaných dotazníků. Závěr: Vytvořená česká verze dotazníku NPSI je schopna spolehlivě diskriminovat neuropatickou a nociceptivní bolest a identifikovat odlišné symp­tomové profily bolesti při akceptovatelné opakovatelnosti testu. Dotazník lze tedy doporučit jako vhodný a snadno použitelný nástroj v dia­gnostickém algoritmu neuropatické bolesti, využitelný i pro longitudinální sledování.
Abstract (in English)
Introduction: Simple questionnaires based on so called "neuropathic pain descriptors" are the most frequently used screening tools in the diagnosis of neuropathic pain, especially by non-specialists. However, no validated Czech version of any of the internationally accepted nueropathic pain questionnaires is available. Aim:The aim of this study was to develop and validate a Czech version of the Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI), a questionnaire that allows the user to characterize subtypes of neuropathic pain, is sensitive to change, and has discriminatory power. Patients and methods: The NPSI was translated into the NPSIcz using the forward-backward translation method and validated in a group of patients suffering from neuropathic pain of peripheral (n = 66) or central origin (n = 30) due to polyneuropathy or multiple sclerosis, and in a group of individuals suffering from nociceptive pain (due to severe osteoarthritis of the knee or hip joint; n = 70). The NPSIcz was repeated within three hours in 19 individuals to determine test-retest reliability. Results: The NPSIcz, showed good diagnostic validity in discriminating between patients with neuropathic and nociceptive pain (p <0.001) but low ability to discriminate between patients with central and peripheral neuropathic pain (p > 0.05). Repeated administration confirmed acceptable test-retest reliability (intra-class correlation coefficient of 0.86 for the NPSIcz sum score). Cluster analysis identified six different pain profiles. Conclusions: The NPSIcz is able to discriminate between neuropathic and nociceptive pain, to identify different pain profiles, and has acceptable test-retest reliability. It can, therefore, be recommended as an easy-to-administer questionnaire suitable for the diagnosis of neuropathic pain, including long-term follow up.
Links
NT13523, research and development projectName: Specifické charakteristiky neuropatické bolesti centrálního a periferního typu
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:15