JANOVEC, Michal. Směrnice BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive). In Papoušková, Z. a kol. Peníze v právu a ekonomice. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2015. p. 119-132. n/a. ISBN 978-80-87382-70-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Směrnice BRRD
Name in Czech Směrnice BRRD
Name (in English) Bank Recovery and Resolution Directive
Authors JANOVEC, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Olomouc, Peníze v právu a ekonomice, p. 119-132, 14 pp. n/a, 2015.
Publisher Iuridicum Olomoucense, o.p.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00085385
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-87382-70-7
Keywords (in Czech) Bankovní unie; jednotný trh; EU směrnice; resoluční mechanismus; BRRD
Keywords in English Banking Union; single market; EU directives; resolution mechanism; BRRD
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 14. 3. 2016 11:22.
Abstract
Tato kapitola pojednává o nové směrnici EU, která je jedním z projevů preventivních snah EU o předcházení budoucím ekonomickým krizím. Velmi aktuálně již započaly činnosti k vytvoření Bankovní unie, což je velmi ambiciózní projekt EU, jehož cílem je jednoznačná podpora jednotného trhu v rámci EU. Není však jednotného trhu bez stabilních institucí na něm působících a právě pro tyto instituce, v případě, že se ocitnou v hospodářských problémech, byl zřízen druhý pilíř Bankovní unie – single resolution mechanism, jehož zásadním předpisem je právě směrnice BRRD
Abstract (in English)
This chapter deals with new EU directive, which is one of the manifestations of preventive EU's efforts to avoiding future economic crises. Creation of Banking Union is a very ambitious EU project, which has already started and aims clearly to support the single market within the EU. But there is no single market without stable institutions operating on it and just for these institutions, if they find themselves in economic difficulties, was set up second pillar of Banking Union - Single Resolution Mechanism, whose fundamental rule is just BRRD directive
Links
MUNI/A/1324/2014, interní kód MUName: Determinace daňového práva (Acronym: DeDaP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 11. 8. 2022 07:11