Informační systém MU
STEHLÍKOVÁ, Dana. Herbář Matouše Berana. In Dragoun, Michal; Doležalová, Lucie; Ebersonová, Adéla. Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Vydání první. Praha: Scriptorium, 2015. s. 141-146. ISBN 978-80-88013-09-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Herbář Matouše Berana
Název anglicky The Herbarium of Mathaeus Beran
Autoři STEHLÍKOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vydání první. Praha, Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, od s. 141-146, 6 s. 2015.
Nakladatel Scriptorium
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00081354
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-88013-09-9
Klíčová slova česky Matouš Beran; středověké herbáře; Křišťan z Prachatic
Klíčová slova anglicky Mathaeus Beran; the medieval herbaria; Cristannus of Prachatice
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Změněno: 21. 2. 2016 15:07.
Anotace
Kapitola rozebírá obsah Herbáře Matouše Berana, zapsaného v jeho sborníku Confundarium maius (Praha, Národní knihovna ČR, I F 35, f. 61r-89r) a upozorňuje na skutečnost, že se jedná o nepatrně pozměněný přepis latinského herbáře Křišťana z Prachatic, dochovaného v řadě jiných rukopisů bohemikální provenience.
Anotace anglicky
The chapter examines the content of Herbarium by Mathaeus Beran, written in his collection Confundarium maius (Prague, National Library of the Czech Republic, I F 35, f. 61r-89r), and argues that it is a slightly modified transcription of Latin herbarium by Cristannus of Prachatice, which is preserved in many other manuscripts of Bohemian provenance.
Návaznosti
GA14-06134S, projekt VaVNázev: Latinský Herbář Křišťana z Prachatic
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Zobrazeno: 11. 5. 2021 20:50