STEHLÍKOVÁ, Dana. Herbář Matouše Berana (The Herbarium of Mathaeus Beran). In Dragoun, Michal; Doležalová, Lucie; Ebersonová, Adéla. Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Vydání první. Praha: Scriptorium, 2015. p. 141-146. ISBN 978-80-88013-09-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Herbář Matouše Berana
Name (in English) The Herbarium of Mathaeus Beran
Authors STEHLÍKOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vydání první. Praha, Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, p. 141-146, 6 pp. 2015.
Publisher Scriptorium
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00081354
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-88013-09-9
Keywords (in Czech) Matouš Beran; středověké herbáře; Křišťan z Prachatic
Keywords in English Mathaeus Beran; the medieval herbaria; Cristannus of Prachatice
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Changed: 21/2/2016 15:07.
Abstract
Kapitola rozebírá obsah Herbáře Matouše Berana, zapsaného v jeho sborníku Confundarium maius (Praha, Národní knihovna ČR, I F 35, f. 61r-89r) a upozorňuje na skutečnost, že se jedná o nepatrně pozměněný přepis latinského herbáře Křišťana z Prachatic, dochovaného v řadě jiných rukopisů bohemikální provenience.
Abstract (in English)
The chapter examines the content of Herbarium by Mathaeus Beran, written in his collection Confundarium maius (Prague, National Library of the Czech Republic, I F 35, f. 61r-89r), and argues that it is a slightly modified transcription of Latin herbarium by Cristannus of Prachatice, which is preserved in many other manuscripts of Bohemian provenance.
Links
GA14-06134S, research and development projectName: Latinský Herbář Křišťana z Prachatic
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 11/5/2021 21:55