Informační systém MU
POTĚŠIL, Lukáš. § 1 [předmět úpravy a rozsah působnosti] až § 18 [protokol]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 3-114. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název § 1 [předmět úpravy a rozsah působnosti] až § 18 [protokol]
Název česky § 1 [předmět úpravy a rozsah působnosti] až § 18 [protokol]
Název anglicky § 1 [scope of Act] až § 18 [record]
Autoři POTĚŠIL, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Správní řád. Komentář, od s. 3-114, 112 s. Beckovy komentáře, 2015.
Nakladatel C. H. Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00085415
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7400-598-5
Klíčová slova česky správní řád, zásady, příslušnost, protokol
Klíčová slova anglicky Code of Administrative Procedure; principles; jurisdictvion; record
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 23. 2. 2016 11:29.
Anotace
Kapitola je komentářem § 1 až 18 správního řádu, jehož obsahem jsou úvodní ustanovení, a to zejména a úprava ukonů správních orgánů a zásad, na nichž je založen výkon veřejné správy.
Anotace anglicky
This part focuses on art. 1 - 18 Code of Administrative Procedure that deals with basic provisions and scope of this act.
Zobrazeno: 28. 11. 2022 09:39