Informační systém MU
POTĚŠIL, Lukáš. § 1 [předmět úpravy a rozsah působnosti] až § 18 [protokol] (§ 1 [scope of Act] až § 18 [record]). In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2015. p. 3-114. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name § 1 [předmět úpravy a rozsah působnosti] až § 18 [protokol]
Name in Czech § 1 [předmět úpravy a rozsah působnosti] až § 18 [protokol]
Name (in English) § 1 [scope of Act] až § 18 [record]
Authors POTĚŠIL, Lukáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Správní řád. Komentář, p. 3-114, 112 pp. Beckovy komentáře, 2015.
Publisher C. H. Beck
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00085415
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7400-598-5
Keywords (in Czech) správní řád, zásady, příslušnost, protokol
Keywords in English Code of Administrative Procedure; principles; jurisdictvion; record
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 23/2/2016 11:29.
Abstract
Kapitola je komentářem § 1 až 18 správního řádu, jehož obsahem jsou úvodní ustanovení, a to zejména a úprava ukonů správních orgánů a zásad, na nichž je založen výkon veřejné správy.
Abstract (in English)
This part focuses on art. 1 - 18 Code of Administrative Procedure that deals with basic provisions and scope of this act.
Displayed: 30/1/2023 02:09