PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ and Ladislav DUŠEK. Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě (Coping with mental stress in the diagnosis of breast cancer and its treatment). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 59 pp. ISBN 978-80-210-8042-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě
Name (in English) Coping with mental stress in the diagnosis of breast cancer and its treatment
Authors PETERKOVÁ, Hana (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kateřina SKŘIVANOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Hana ZAMASTILOVÁ (203 Czech Republic), Tomáš SVĚRÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dagmar BRANČÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Nela ELFMARKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ľubomíra ANDERKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Marcela BENDOVÁ (203 Czech Republic), Jiří JARKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Klára BENEŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Luboš MINÁŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan NEDVĚD (203 Czech Republic), Eva HOLOUBKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Markéta PROTIVÁNKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ladislav DUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, 59 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00081362
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-8042-3
Keywords (in Czech) Psychoonkologie; Typ C; Coping; Kvalita života; Karcinom prsu
Keywords in English Psycho-oncology; Type C; Coping; Quality of Life; Breast Cancer
Tags EL OK, podil
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 28. 12. 2015 16:13.
Abstract
Předložená publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s dílčími výsledky výzkumného projektu zaměřeného na vztah psychosociálních charakteristik a parametrů onkologické léčby u pacientek s karcinomem prsu v kontextu soudobých výzkumných poznatků. Předkládáme zde výsledky dvou propojených výzkumných domén: oblasti způsobů chování a adaptace na nádorové onemocnění a související doménu kvality života v relaci k psychopatologickým symptomům. V kontextu zvládání onkologické léčby především prezentujeme výsledky našeho výzkumu chování Typu C s teoretickým zázemím zahraničních studií a souvislosti způsobů adaptace na onemocnění a léčbu a kvalitu života pacientek s karcinomem prsu se zahrnutím známých rizikových faktorů. Z realizovaného výzkumu pak vyplývají praktické výstupy pro snazší adaptaci na nádorové onemocnění prsu a jeho léčbu. Publikace si klade za cíl oslovit pacientky a jejich rodiny, zdravotníky i širší odbornou veřejnost.
Abstract (in English)
The goal of this document is to inform readers about the partial results of a research project focusing on the relationship between sociopsychological characteristics and parameters of oncological treatment in patients with breast cancer within the context of contemporary knowledge. The authors present the results of two interconnected research domains: types of behavior and adaptation to tumor diseases, and the domain of quality of life in relation to psychopathological symptoms. The results of our research of Type C coping, with the relationship between the adaptation to the disease, treatment and quality of life of patients with breast cancer, while taking into account known risk factors, are presented in the context of dealing with oncological treatment. Our research resulted in practical outputs to make adaptation to breast cancer and its subsequent treatment easier for patients. This document aims to address patients, their families, healthcare professionals, and the professional public.
Links
GAP407/12/0607, research and development projectName: Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:55