KRÁSA, Jan and Martin ŠVANDA. Vliv pohádek na psychiku dítěte (Influence of fairy tales on the psyche of the child). In XXIII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv pohádek na psychiku dítěte
Name (in English) Influence of fairy tales on the psyche of the child
Authors KRÁSA, Jan and Martin ŠVANDA.
Edition XXIII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-261-0521-3
Keywords (in Czech) kognitivní vývoj; pohádka; verbální a propoziční úroveň reprezentace
Keywords in English cognitive development; fairy tale; verbal and propositional level of representation
Changed by Changed by: Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516. Changed: 7. 3. 2016 13:18.
Abstract
V rámci psychologie i pedagogiky panuje přesvědčení, že vliv pohádek na dětskou psychiku je významný a pozitivní. Většina psychologů, kteří se působením pohádky zabývali (Bettelheim, von Franz a další), hovoří o nezastupitelném vlivu pohádkového příběhu na vývoj dítěte. Zřídkakdy byl však tento názor zkoumán jinak než kazuisticky. Předkladatelé tohoto příspěvku chtějí studovat především skutečný vliv pohádkových příběhů na (vyvíjející se) psychiku dítěte in situ a mimo terapeutické setkání. Příspěvek přináší výsledky předvýzkumu.
Abstract (in English)
Within psychology and pedagogy is believed that the influence of fairy tales to children's mental health is significant and positive. Most psychologists who have studied the action of fairy tales (Bettelheim, von Franz and others), talk about the fairy tale's irreplaceable influence on child development. Rarely, however, was this opinion investigated. Authors of this paper mainly want to study the actual effect of fairy tales on (developing) psyche of the child in situ and outside the therapeutic encounter. The paper presents results of preliminary research.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.pptx   File version Krása, J. 30. 12. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1322361/CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.pptx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1322361/CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.pptx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1322361/CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.pptx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1322361/CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.pptx?info
Uploaded/Created
Wed 30. 12. 2015 16:58, Mgr. Jan Krása, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516
  • a concrete person Mgr. Martin Švanda, Ph.D., učo 8619
Attributes
 

CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.pptx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1322361/CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.pptx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1322361/CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.pptx
File type
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Size
274,4 KB
Hash md5
5710daf1ebb3d417700af78fa66f4e62
Uploaded/Created
Wed 30. 12. 2015 16:58

CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1322361/CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1322361/CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
987,5 KB
Hash md5
4d142dabeed34a8eee260eeb19a23764
Uploaded/Created
Wed 30. 12. 2015 16:59

CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1322361/CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1322361/CAPV_Plzen_2015_Vliv_pohadek_prez.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
4,9 KB
Hash md5
4209934819c6a351c820d18e5d8073c2
Uploaded/Created
Wed 30. 12. 2015 17:00
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 8. 12. 2022 10:20