ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ and Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století) (The Slavonic Literatures and Languages Embraced by Politics (the 20th Century)). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 pp. ISBN 978-80-210-8068-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století)
Name (in English) The Slavonic Literatures and Languages Embraced by Politics (the 20th Century)
Authors ŠAUR, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Michal PRZYBYLSKI (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivo POSPÍŠIL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel PILCH (203 Czech Republic, belonging to the institution), Eliška GUNIŠOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Jaroslava SMEJKALOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Lenka PAUČOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Kateřina KOLÁŘOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Nela MARTINKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Anton Nikolajevič SOMOV (643 Russian Federation, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, 166 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00085494
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-8068-3
Keywords (in Czech) slovanské literatury; slovanské jazyky; politika; 20. století
Keywords in English Slavonic Literatures; Slavonic Languages; Politics; 20th Century
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 11. 3. 2016 19:11.
Abstract
Politika je neodmyslitelnou součástí moderní společnosti a v různé míře zasahuje do všech oblastí lidského konání. Výjimkou není ani literatura či jazyk. Z toho vychází zaměření předkládané knihy, jejímiž autory jsou převáženě doktorandi Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří zde prezentují výsledky svého výzkumu. Kniha přináší deset kapitol, v nichž je formou sond mapována interakce politiky a literatury a jazyka ve slovanském prostředí. Publikace si neklade za cíl být vyčerpávajícími dějinami slovanských literatur ve 20. století, či zachycením komplexní jazykové situace. Naopak to, jak se politika odráží v literatuře či jazyce je ukazováno na vybraných konkrétních příkladech.
Abstract (in English)
Politics is an inseparable part of modern society and to a various extent it is involved in all areas of human activities. Literature or language is no exception. The focus of the presented book the authors of which are mainly postgraduate students of the Department of Slavonic Studies at the Faculty of Arts of Masaryk who present here the results of their research is based on this very fact. The book contains ten chapters where interaction between politics, literature and language in Slavonic environment is mapped in the form of probes. The aim of the book is not to bring the comprehensive history of Slavonic literatures in the 20th century or to show the complex language situation; on the contrary, the way politics is reflected in literature or language is presented on selected specific examples.
Links
MUNI/A/1125/2014, interní kód MUName: Stimulace a podpora interdisciplinárního slavistického výzkumu
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 5. 10. 2022 08:21